Academia


Interaktivní kurz Academia je tu pro studenty, kterým jde o víc, než jen o známky a diplom. Nabízí studentům nahlédnutí do zajímavých textů, umožní jim konfrontovat své čtení se čtením ostatních, zlepšit svůj písemný i mluvený projev nebo například vystoupit na své první konferenci.

Co je to Academia?

Především parta lidí, která má společný cíl – vědění. Každý semestr si studenti vytvoří sylabus, podle kterého následně pracují. Na programu jsou semináře nad zadanými texty, besedy s pozvanými hosty, návštěvy laboratoří a výzkumných center, filmové večery, konference, workshopy a mnoho dalšího.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese 439692@mail.muni.cz.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Kurz je otevřen všem zájemcům z řad studentů, ať už bakalářských, magisterských či doktorských programů, a to ze všech fakult a oborů. Svým zaměřením spadá do oblasti sociálních věd, humanitních věd a filosofie.

Účast v kurzu je dobrovolná, záleží tedy vždy na konkrétním jedincovi, nakolik bude aktivní. Svou přihláškou však dává student najevo, že je připraven v kurzu pracovat a má o něj zájem. Po ukončení doby změn v zápise už se nelze přihlásit, přesto některé události, organizované v rámci kurzu, mohou být přístupné i veřejnosti.

Za kurz samozřejmě nelze získat kredity. Odměnou jsou pouze zkušenosti a znalosti, noví kamarádi a čas strávený v příjemném kolektivu.

Je kurz zpoplatněn?

Kdepak. Kurz samotný a veškerá jeho organizace je zcela zdarma. Pouze v případě, že by bylo nutné uhradit nějaký neočekávaný výdaj (např. cestovné pro pozvaného hosta), se skupina složí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.